Witaj!

Konstrukcje stalowe.

Obiekty budowlane w których głównymi elementami nośnymi przekazującymi obciążenia na fundamenty są proste elementy stalowe lub ich większe zespoły nazywamy konstrukcjami stalowymi. Konstrukcje stalowe zyskały niezwykle dużą popularność szczególnie jako podstawa do konstrukcji hal, magazynów czy hal produkcyjnych.

Konstrukcja stalowa małej hali produkcyjnej.

Konstrukcja stalowa małej hali produkcyjnej.

definicja:

Konstrukcje stalowe (metalowe) to obiekty budowlane w których głównymi elementami nośnymi przekazującymi obciążenia na fundament są mniejsze elementy lub ich większe grupy wykonane ze stali.

Konstrukcje stalowe występują najczęściej w trzech formach:

1. Konstrukcje stalowe w postaci szkieletów prętowych

najpopularniejsze i najczęściej stosowane – wykorzystywane do budowy hal stalowych niskich i wysokich, jedno i wielonawowych, w których poszczególne elementy (słupy wsporcze, rygle dachowe, i inne elementy konstrukcji)  mogą być kratowe lub pełno ścienne

równie popularne do wznoszenia różnego rodzaju budynków (także wieżowców) i budynków o dużej rozpiętości poprzecznej, jako szkielet wewnętrzny kratowy lub ramowy

do wznoszenia konstrukcji dachów (przykryć) budynków których ściany wykonane są w tradycyjnej technologi murowanej lub żelbetowej wylewanej

do wznoszenia różnego rodzaju ustrojów przemysłowych: estakad, konstrukcji ramowych i kratownicowych, np. taśmociągów, konstrukcji wsporczych rurociągów, instalacji przemysłowych, wież lub masztów,  itp.

2. Konstrukcje stalowe w postaci szkieletów prętowo-ciągnowych

stosowane są np. w konstrukcji dachów o bardzo dużych rozpiętościach i konstrukcjach mostów wiszących

3. Konstrukcje stalowe powierzchniowe

wykorzystywane do budowy zbiorników na ciecze z blach stalowych – głównym elementem nośnym jest sama powierzchnia zbiornika wykona z zespawanych blach stalowych